fbpx

นาฬิกา อุปกรณ์ที่อยู่คู่กับโลกเรามายาวนาน

นาฬิกา ภาษาอังกฤษคือ Clock เป็นอุปกรณ์ที่อยู่คู่กับโลกเรามาเป็นระยะเวลายาวนานมาก ครั้งแรกที่โลกใบนี้รู้จักนาฬิกาที่ทำจากมนุษย์ประดิษฐ์ เกิดจากความต้องการที่จะวัดความแตกต่างกันระหว่างเวลากลางวันและเวลากลางคืน ดังนั้น จึงทำให้ชาวอียิปต์ กรีก และ โรมันโบราณ สร้างนาฬิกาเรือนแรกของโลก ซึ่งเรียกว่า นาฬิกาแดด นาฬิกาน้ำขึ้น ต่อมานาฬิกาก็ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเรื่อย ๆจนกระทั่วถึงศตวรรษที่ 13 ช่างฝีมือในยุคกลาง ได้คิดค้นนาฬิกา ซึ่งมีกลไกที่ซับซ้อนขึ้นแต่มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเช่นกัน ต่อมา ได้มีการใช้ลูกตุ้ม เพื่อควบคุมการทำงานของกลไกในนาฬิกา ซึ่งมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น อีกทั้งในเวลาต่อมา ได้รับการพัฒนาในการประยุกต์ใช้กับการค้นหาตำแหน่งของเรือในทะเล และมีบทบาทที่สำคัญยิ่งในการปฏิบัติอุตสาหกรรมและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของอารยธรรมตะวันตก

นาฬิกา

ในยุคปัจจุบัน จะพบว่า นาฬิกา ได้ถูกหลอมรวมเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์เทคโนโลยีต่าง ๆ อย่างไม่น่าเชื่อ เช่น คอมพิวเตอร์เกือบทุกเครื่องจะมีนาฬิกาเป็นส่วนประกอบสำคัญในการควบคุมการทำงาน หรืออุปกรณ์นำทางต่าง ๆ ก็จะใช้นาฬิกาในการส่งสัญญาณเวลามาจากระบบดาวเทียมในอวกาศเพื่อกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก อีกทั้งยังใช้กับโทรศัพท์มือถือ ระบบการซื้อขายหุ้น การศึกษาด้านดาราศาสตร์ เป็นต้น

ประเภทของนาฬิกา

 • นาฬิกาอะนาล็อก ทำงานด้วยการใช้เข็มเป็นตัวบอกเวลา โดยทั่วไป จะมีเข็มชั่วโมง และเข็มนาที แต่หากละเอียดขึ้น ก็จะมีเข็มวินาทีให้ด้วย เป็นนาฬิกาที่เรียกได้ว่าเก่าแก่ที่สุดเมื่อเทียบกับนาฬิกาที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
 • นาฬิกาดิจิตอล เป็นนาฬิกาที่ทำงานด้วยตัวเลข จะมีการแสดงตัวเลขของชั่วโมงและนาที และอาจบอกถึงวินาทีเลยก็มี เหมาะกับคนที่ต้องการรู้เวลาอย่างชัดเจนว่าขณะนี้เวลากี่นาที กี่วินาทีแล้ว
 • นาฬิกาควอตซ์ เป็นนาฬิกาที่นิยมมาก เพราะความแม่นยำ และเที่ยงตรง โดยอาศัยการเคลื่อนไหวตามจังหวะอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมโดยผลึกควอตซ์เพื่อวัดเวลา คริสตัลออสซิลเลเตอร์นี้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของนาฬิกาซึ่งทำให้มีความแม่นยำมากกว่านาฬิกาอื่น
 • นาฬิกาคำพูดที่เป็นแบบ อิเล็คทรอนิค (Electronic word) เป็นนาฬิกาที่บอกเวลาเป็นประโยค โดยการคีย์เวลาเข้าไปในซอฟแวร์ของเครื่อง 
 • นาฬิกาที่ใช้เสียงเป็นตัวบอกเวลา (Auditory clock) เป็นนาฬิกาที่ใช้การบันทึกเสียงจากมนุษย์ หรือจากคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้น เพื่อบอกเวลา มักช้สำหรับการประกาศเวลาในเขตพื้นที่ใหญ่ ๆ หรือสำหรับคนตาบอด 
 • นาฬิกาสัมผัส (Tactile clock) เป็นนาฬิกาที่จะแสดงตัวเลขบนพื้นผิวของหน้าปัด เหมาะกับคนตาบอดที่สามารถใช้ เพื่อบอกเวลาโดยการใช้มือสัมผัสได้ โดยตัวเลขอาจเป็นแบบมาตรฐานหรือเป็นอักษรเบรลล์ที่สามารถเข้าใจได้ 
 • นาฬิกาแสดงผลหลายจอ (Multi Display Clock) นาฬิกาประเภทนี้สามารถเป็นได้ทั้งแบบอนาล็อกหรือดิจิตอลและคุณสมบัติหลักของนาฬิกาคือความสามารถในการแสดงเขตเวลาหลายโซนมีหลายหน้าปัดหรือใช้เวลาหลายมาตรฐานได้
 • นาฬิกาสำหรับเดินเรือและตรวจสภาพอากาศ (Maritime and Weather Clock) เป็นนาฬิกาที่สามารถ บอกถึงสภาพอากาศในขณะนั้น รวมถึงสามารถใช้เป็นอุปกรณ์ตกแต่งบ้านเพื่อความสวยงามได้อีกด้วย
นาฬิกาสำหรับเดินเรือและตรวจสภาพอากาศ
 • นาฬิกาปลุก (Alarm clock) เป็นนาฬิกาที่ใครหลายคนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ส่วนใหญ่จะเป็นระบบดิจิตอล ที่สามารถตั้งเวลาปลุกได้อย่างแม่นยำ ราคาไม่แพง
 • นาฬิกาคุณปู่ (Grandfather clock) เป็นนาฬิกาตั้งพื้นยุคโบราณที่นิยมใช้ตามบ้าน ลักษณะเป็นทรงสูง มีตุ้มในการถ่วงเพื่อบอกเวลา มักเป็นนาฬิกาที่มีไว้ประดับบ้านและตกทอดเป็นมรดกให้แก่ลูกหลาน
นาฬิกาคุณปู่
 • นาฬิกากุ๊กกู เป็นนาฬิกาติดผนังโบราณที่เป็นที่นิยมมากในสมัยก่อน เมื่อครบเวลาเช่น ครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมง จะมีนกกาเหว่าตัวเล็ก ๆ โผล่ออกมาจากตัวเรือนนาฬิกาเพื่อร้องบอกเวลา อีกทั้งอาจมีเสียงระฆังตีเพื่อบอกว่าขณะนั้นเวลากี่โมงแล้วอีกด้วย
นาฬิกากุ๊กกู
 • นาฬิกาแขวนภายนอก (Outdoor clock) เป็นนาฬิกาที่สำหรับใช้ภายนอก สามารถทนแดด ทนฝน หิมะและความชื้นต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 
 • นาฬิกาลูกตุ้ม (Pendulum) เป็นนวัตกรรมโบราณที่มีตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 โดยใช้ลูกตุ้ม เป็นกลไกในการเดินของลานเวลา ในปัจจุบันก็ยังสามารถพบเห็นอยู่ได้ และเป็นที่นิยมของนักสะสมของโบราณ เนื่องจากถือว่าเป็นนวัตกรรมรุ่นเก่าที่หาได้ยากขึ้น
 • นาฬิกาเสียงดนตรี (Musical clock) เป็นนาฬิกาที่สร้างความบันเทิงให้แก่ครอบครัวได้ เพราะมีการผสมเอาเสียงดนตรี เข้าไปโดยเสียงดนตรีจะดังเมื่อครบรอบของเวลา เช่น ทุกครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมง
 • นาฬิกาตรวจจับแสง (Light sensor) นาฬิกาชนิดนี้เหมาะที่จะวางไว้ในห้องนอน เพราะเมื่อเราปิดไฟ ห้องมืด นาฬิกาจะไม่ส่งเสียงร้องดัง ตราบจนกระทั่งรุ่งเช้าที่มีแสงอาทิตย์สาดส่องเข้ามา นาฬิกาจึงจะเริ่มร้องอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม นาฬิกาก็ยังคงเดินบอกเวลาตามปกติต่อไปภายใต้ความมืดนั้น
นาฬิกาตรวจจับแสง
 • นาฬิกาเรืองแสง (Luminous clock) เป็นนาฬิกาที่จะสะสมพลังงานแสงอาทิตย์ไว้ในเวลากลางวัน และจะส่องสว่างโดยการเรืองแสงที่ตัวเลขเวลาบนหน้าปัดนาฬิกาในเวลากลางคืน จึงเหมาะกับผู้ที่ชอบตื่นกลางคืนและมองนาฬิกาว่ากี่โมง สามารถเห็นเวลาโดยไม่จำเป็นต้องเปิดไฟ 
 • นาฬิกาอะตอม (Atomic clock) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดความถี่ในอิเล็กตรอนไมโครเวฟและการเปลี่ยนแปลงทางแม่เหล็กไฟฟ้าของอะตอม นาฬิกาเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อวัดความยาวที่แน่นอนของวินาทีโดยการรวมจังหวะการเคลื่อนไหวของผลึกควอตซ์ โดยส่วนใหญ่จะใช้ในการศึกษาที่ซับซ้อน เช่น  NASA ที่ใช้สำหรับกำหนดพิกัดดาวเทียม GPS บนเครื่องบินที่โคจรรอบโลก เป็นต้น.

ที่มา

http://pirun.ku.ac.th

https://www.9naliga.com

ACCESSORY ADDICTED

ติดต่อเรา

EARRINGS

ต่างหูสวยๆหลากหลายแบบ เครื่องประดับที่ช่วยส่งเสริมให้ดูสวยใสไร้ที่ติ

Rings

แหวน เครื่องประดับที่จะช่วยส่งเสริมให้ดูสง่า มีราศี และน่าหลงใหล

NACKLACES

สร้อยคอหลายรูปแบบ ช่วยเสริมให้การแต่งตัวในแต่ละวันดูสวยสง่ามากขึ้น

โพสต์อื่นๆ

ไหมถักผม เปลี่ยนผมธรรมดาให้มีดีเทล

ใกล้เข้าหน้าร้อนเต็มทีแล้ว สาวๆสุดชิคทั้งหลายคงจะกำลังวางแผนว่า จะทำผมทรงไหนที่จะทำให้คลายร้อนและสามารถทำกิจกรรมทั้งกลางแจ้งและในร่มได้ทั้งวัน โดยที่ผมของคุณไม่ยุ่งเหยิงอีกด้วย อีกทั้งยังสามารถเพิ่มสีสันให้เส้นผมโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาในการไปนั่งอยู่ร้านทำผมเป็นวันวัน...

แหวน เลือกยังไงให้เข้ากับนิ้วของเรา

เชื่อว่าหนุ่มๆหรือสาวๆหลายท่านคงสงสัยว่า นิ้วของเราจะต้องเลือกใส่ แหวน แบบไหนทำไมเราเห็นบางคนทั้งๆที่ใส่แหวนแบบเดียวกันแต่ทำไมนิ้วของเราไม่สวยเท่าของคนอื่น เดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบกันว่าเราต้องเลือกแหวนรูปแบบไหนเพื่อให้เข้ากับนิ้วของเรากันบ้าง...

เสื้อและไอเดียมิกซ์แอนด์แมตช์

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าภาพลักษณ์เป็นสิ่งเริ่มต้นในการสร้างความประทับใจ แต่ในภาวะเศรษฐกิจแบบทุกวันนี้การซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นใหม่ๆจำนวนมากก็ออกจะเป็นเรื่องสิ้นเปลือง  หรือบางคนที่วุ่นอยู่กับงานก็อาจจะไม่มีเวลาเลือกซื้อเสื้อผ้า แต่ไม่ต้องห่วงค่ะ เรามีไอเดียของการมิกซ์แอนด์แมตช์เสื้อ...

เสื้อผ้ากับแนวโน้มของตลาดในปี 2021

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม โดยเฉพาะเสื้อผ้าแฟชั่นผู้หญิงและเสื้อผ้าแฟชั่นผู้ชาย เสื้อผ้าวัยรุ่น  ร้านขายเสื้อผ้า ถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีการปรับตัว...

เจาะหู เจาะแบบไหนดี ลองศึกษาดูก่อนหรือยัง?

ถ้าจะพูดถึงเรื่องของการ เจาะหู แล้วละก็ แน่นอนว่าย่อมต้องมีความเจ็บปวดเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่แล้ว แต่จะว่าไปการเจ็บครั้งนี้ถ้าแลกกับความสวยที่จะได้มา...

เครื่องประดับ ของที่ผู้หญิงขาดไม่ได้

เครื่องประดับ สวยๆสักชิ้นและสาวๆนั้นเป็นของคู่กันอยู่เสมอ ซึ่งเครื่องประดับของประเทศไทยนั้นมีมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ถูกสร้างขึ้นมาไม่ใช่แค่เพื่อแสดงทักษะฝีมืออันวิจิตรงดงาม หรือเพื่อตกแต่งร่างกายภายนอกเท่านั้น...

หมวก ประเภทต่างๆ และการเลือกหมวกให้เข้ากับเรา

หมวก เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่นอกจากจะช่วยกันแดดแล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งเครื่องประดับที่ช่วยเติมเต็มลุคการแต่งกายของหนุ่มๆ สาวๆ ให้ดูครบครัน...

รวมต่างหูหนีบแฟชั่น ไอเท็มเด็ด ที่ของมันต้องมี

ถึงแม้ว่าต่างหูจะเป็นเครื่องประดับที่ช่วยส่งเสริมให้ใบหน้าของเรานั้นดูดี มีราศี ซึ่งส่วนใหญ่เรามักจะเริ่มเจาะหูกันตั้งแต่วัยเด็ก แต่เชื่อว่าคงมีอีกหลายคนที่ไม่กล้าเจาะหูด้วยเหตุผลหลายๆอย่าง ซึ่งอาจจะกลัวเจ็บ...

ผ้าโพกหัว ไอเท็มแฟชั่นประดับผมสุดชิค

เชื่อว่าในการแต่งตัวแต่ละครั้ง เราต้องการที่จะหาทั้งเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับให้เข้ากับเรา ซึ่งพูดถึงสิ่งที่สามารถมาประดับที่ผมหรือหัวเราได้มีมากมาย เช่น กิ๊บ...

ผ้าพันคอไหมพรม แฟชั่นที่ได้รับความนิยมตลอดกาล

ผ้าพันคอถูกสวมใส่กันมาตั้งแต่ 1300 ปีก่อนคริสตกาล ผ้าพันคอผืนแรกเริ่มต้นขึ้นในสมัยอียิปต์โบราณซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงสถานะของขุนนางและราชวงศ์ โดยมีราชินีเนเฟอร์ติติเป็นผู้นำเทรนด์...

ผ้าคลุมไหล่ Accessories สุดฮิตของสาวๆ

ผ้าคลุมไหล่ ภาษาอังกฤษเรียกว่า Shawl ซึ่งเป็นผ้าที่ใช้ในการคลุมบริเวณไหล่ข้างหนึ่งไปถึงไหล่อีกข้างหนึ่ง ซึ่งประโยชน์ของผ้าคลุมไหล่มีหลายอย่าง...

นาฬิกา อุปกรณ์ที่อยู่คู่กับโลกเรามายาวนาน

นาฬิกา ภาษาอังกฤษคือ Clock เป็นอุปกรณ์ที่อยู่คู่กับโลกเรามาเป็นระยะเวลายาวนานมาก ครั้งแรกที่โลกใบนี้รู้จักนาฬิกาที่ทำจากมนุษย์ประดิษฐ์...

ถุงเท้าที่ช่วยทำให้ทุกท่านนั้นดูมีสไตล์เป็นของตัวเอง

ถุงเท้าภาษาอังกฤษ sock ถุงเท้าที่เราพบเห็นกันทั่วไปนั้นมีหลากหลายประเภทและหลากหลายยี่ห้ออยู่ที่ความเหมาะสมของผู้ใช้งาน ว่าต้องการใช้งานถุงเท้าประเภทไหนบ้าง โดยจะสามารถแบ่งออกได้ทั้งหมด...

ต่างหูผู้ชาย แฟชั่นที่เปลี่ยนนิยามใหม่ให้กับคำว่าต่างหู

ต่างหูเครื่องประดับที่เรามักคุ้นว่าคู่ควรสำหรับผู้หญิงในการสวมใส่ แต่ค่านิยมของคนรุ่นใหม่ที่มองอัตลักษณ์ทางเพศที่เปิดกว้างทำให้ ผู้คนยอมรับการแต่งกายตามรสนิยมและแฟชั่นกันมากขึ้น อย่างต่างหูผู้ชายที่ถูกคิดและออกแบบมาเผื่อแสดงความโก้หรูดูดีในแบบสุภาพบุรุษ มีหลายดีไซน์...

ต่างหู ใส่ยังไงให้ปัง เลือกตุ้มหูยังไงให้เหมาะกับใบหน้า !!

ใส่ต่างหูให้เด่นกว่าใคร! ด้วยทริคเลือกต่างหูให้เข้ากับใบหน้า สาวๆอย่างเราย่อมรู้ดีว่าการตัดผม ทำผมให้มีสไตล์เหมาะกับรูปหน้าเรานั้นทำให้เราแฮปปี้กับลุคการแต่งตัวของวันนั้นมากแค่ไหน เช่นเดียวกับการเลือกต่างหูที่เหมาะกับใบหน้าของเรา...

จิวสะดือ ไอเดียการใส่ยังไงให้สวยและช่วยเพิ่มเสน่ห์เย้ายวน

ปัจจุบัน จิว เครื่องประดับเก๋ๆชิ้นเล็กๆกำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาก โดยเฉพาะเทรนด์การเจาะสะดือกำลังได้รับความนิยมอย่างมาก  เป็นอีกหนึ่งแฟชั่นเก๋ๆจี๊ดๆที่ช่วยเพิ่มความสวยงามโดดเด่นและสร้างเสน่ห์เย้ายวนให้กับร่างกายได้เป็นอย่างดี ...

จิว เครื่องประดับสุดเก๋ เท่ห์ ไม่ซ้ำใคร

หลายๆคงเห็นเทรนด์การเจาะร่างกายแล้วใส่เครื่องประดับลงไปที่กำลังฮิตมากในตอนนี้ แต่ยังไม่รู้ว่าเจาะตรงส่วนไหนของร่างกายให้ดูเท่ห์ ดูคูลดี หรือจะเลือกใช้จิวแบบไหนให้เหมาะ และนำเทรนด์ได้บ้าง?!...

กางเกงกับรูปแบบที่ไร้ขีดจำกัด

การแต่งตัวไม่จำเป็นจะต้องมีการกำหนดความสวยงาม แต่เพียงแค่เราแต่งตัวตามสไตล์ ตามความชอบของตัวเราเอง ก็สามารถทำมันให้เป็นเรื่องสนุกได้แล้ว ทั้งนี้การเลือกรูปแบบของกางเกงแฟชั่นนั้น...

กระเป๋าเดินทางคู่ใจ เลือกยังไงให้เหมาะกับทุกการเดินทาง

ปฏิเสธไม่ได้ว่า กระเป๋าเดินทางเป็นอีกหนึ่งไอเทมคู่ใจของนักเดินทาง ไม่ว่าจะทริปสั้นหรือทริปยาว นักเดินทางทุกท่านต่างก็ต้องมีพกพาไว้ เมื่อยามอยู่ที่สนามบิน...

กระเป๋าสะพายข้าง กระเป๋าที่ทุกคนต้องมีติดบ้าน

กระเป๋าสะพายข้างแฟชั่นนิยมกันมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 ในประเทศฝรั่งเศสและอังกฤษ นิยมกันมากทั้งในหมู่ผู้หญิงและผู้ชาย แรกเริ่มทีเดิมถูกใช้งานโดยทหาร...

กระเป๋ากับประเภทต่างๆพร้อมที่มาที่ไปที่คุณไม่รู้มาก่อน

เพื่อนๆเคยรู้ไหมว่ากระเป๋าต่างๆที่เราใช้ในปัจจุบันมีที่มาที่ไปอย่างไร และรู้หรือไม่ว่ากระเป๋าที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ มีชื่อเรียกว่าอะไร ใช้งานต่างกันอย่างไร นอกจากที่เราเรียกกระเป๋าทุกชนิดว่า...