Jellywickles Area

1616138888806

ช่องทางการติดต่อ

line

@295qlfft

Instagram

jellywickles.area

facebook

Website

เบอร์โทรศัพท์

เจ้าของร้าน

🧸เล็บปลอมสีเจลแท้ 100%

🦋 อัพเดตงานผ่าน story ig 🦋
🍒 วัดไซส์จากเล็บจริงลูกค้า
🎨 รับสั่งทำตามแบบ
🐳 รับวอลเลต +5.- 🍋
🌼 สั่งซื้อทางไลน์หรือ 𝘿𝙢 🛒

สินค้า