จิวจมูก Triple Tiny Nose Set Surgical Steel

จากร้าน

ราคา : 390 บาท
ชนิดสินค้า : จิวจมูก
Tags : จิวจมูกแฟชั่น
รายละเอียด

เซ็ตจิวจมูก 
• ดาว (ก้านตรงปลายหมุด)
      – ขนาดดาว 2.5 มม.
      – ความยาวก้านช่วงใส่ 6 มม.
      – ขนาดก้าน 0.8 มม.
• ดาว (ก้าน pigtail)
      – ขนาดดาว 2.5 มม.
      – ความยาวก้านช่วงใส่ 6 มม.
      – ขนาดก้าน 0.8 มม.
• หัวใจ (ก้านตรงปลายหมุด)
      – ขนาดหัวใจ 2.5 มม.
      – ความยาวก้านช่วงใส่ 6 มม.
      – ขนาดก้าน 0.8 มม.